OFFLINE SHOP map
301, 99-1, EULJI-RO,
JUNG-GU, SEOUL
BUSINESS HOURS
Thu-Sat.
1pm~7pm
오프라인 매장 지도보기
서울시 중구 을지로
99-1, 301호
영업시간
목요일부터 토요일까지
낮 1시부터 저녁 7시까지
CS center
02-2261-4015
shop@nicepress.kr
BUSINESS HOURS
Thu-Sat.
1pm~7pm
고객센터
02-2261-4015
shop@nicepress.kr
업무시간
화요일부터 토요일까지
낮 1시부터 저녁 7시까지
instagram
@hi_niceshop
twitter
@hi_niceshop
facebook
@HI.NICESHOP

아트 포스터, 액자 Poster, Framed

  • 클리어

 

페인팅뿐만 아니라 조각, 디지털 콜라주, 주얼리까지 다양한 장르로 작업을 전개하고 있는 박채린 작가의 프린트 작업입니다.

페인팅과 디지털 콜라주 원화에 가깝게 프린트된 다양한 사이즈의 엽서와 포스터는 도톰한 종이에 프린트 되어 감상하기에도 선물로도 좋습니다.
원화를 최대한 살린 프레임이 포함된 프린트 작업과 원본 디지털 콜라주는 각 작업에 어울리는 프레임이 포함되어 있습니다.

사이즈와 액자 옵션 및 작품 타이틀은 잘 확인 후 주문해주세요.

 

 

엽서 Postcard

 – Title: Ancient Child
 – Size: Small 148*148mm
 – offset print 250g paper

 

 

 – Title: Untitled Collage 2
 – Size: Small 148*148mm
 – offset print 250g paper

 

 

 – Title: Cupid Collage
 – Size: Large 148*150mm
 – offset print 250g paper

 

 

 – Title: Untitled Collage
 – Size: Large 148*210mm
 – offset print 250g paper

 

 

 

 

 

포스터 Poster

 – Title: The Buddha
 – Size: A4 (210*297mm)
 – high quality offset print on 240 gsm paper

 

 

 – Title: Cupid Collage
 – Size: A4 (210*297mm)
 – high quality offset print on 240 gsm paper

 

 

 – Title: Time 001
 – Size: A3 (297*420mm)
 – high quality offset print on 240 gsm paper

 

 

– Title: Time 002
 – Size: A3 (297*420mm)
 – high quality offset print on 240 gsm paper

 

 

 

 

 

 

액자 Framed Print

 – Title: Dream, 2019
 – Size: 500*625mm
 – limited edition digital print on 240 gsm paper

 

 

 

 

 – Title: Three Cupids, 2019
 – Size: 495*675mm
 – limited edition digital print/matte gold foil on 240 gsm paper / 매트한 금박이 포인트로 들어간 리미티드 에디션 디지털 프린트입니다.

 

 

 – Title: Temple of Literature, 2018
 – Size: 200*275mm
 – digital collage on semi gloss paper

 

 

 – Title: Cactus Garden, 2018
 – Size: 200*275mm
 – digital collage on semi gloss paper

 

 

 

 

박채린 instagram@chaerinparkx

Related Items

Top